Head Office

Lazimpat, Kathmandu, Nepal

10:00 AM - 5:00 PM (Sunday-Thursday)
10:00 AM - 2:00 PM (Friday)

01- 4542646

01-4006648

977-1-4416427

info@nlgi.com.np

बोनस शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको तथा शेयर अभौतिकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना ।

26 June 2022

बोनस शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको तथा शेयर अभौतिकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना ।
Calculator
Download
News and Update